بایگانی

نوشته های برچسب زده شده ‘شعر انقلاب’

هر روز بی تو

آرامگاه قیصر امین پور
آرامگاه مرحوم قیصر امین پور دیشب طی آیینی در گتوند رونمایی شد

وقتی تو نیستی
نه هست های ما
چونانکه بایدند
نه بایدها …
هر روز بی تو
روز مبا داست!دلم گرفته از این روزها

مرا به زاویه ی باغ عشق مهمان کن

دلم گرفته از این روزها ، دلم تنگ است

میانِ ما و رسیدن ، هزار فرسنگ است

مرا گشایشِ چندین دریچه کافی نیست

هزار عرصه برای پریدنم تنگ است

اسیرِ خاکم و پرواز سرنوشتم بود

فروپریدن و در خاک بودنم ننگ است

چگونه سرکند اینجا ترانه ی خود را ؟

دلی که با تپشِ عشقِ او هماهنگ است

هزار چشمه ی فریاد در دلم جوشید

چگونه راه بجوید که رو به رو سنگ است

مرا به زاویه ی باغ عشق مهمان کن

در این هزاره فقط عشق ، پاک و بی رنگ است

زنده یاد سلمان هراتی

شمشیر باستانی

در جایگاه تنگ فراموشی
در خواب سرد زنگ
فرو بودم
دستی مرا کشید
با خون خصم
دستی مرا جلا داد
من
شمشیر باستانی شرقم
اصحاب آفتاب بر قبضه‌ی قدیمی من کندند:
«یاران مصطفی
شمشیر زرنگار
حمایل نمی‌کنند…»
من
شمشیر باستانی شرقم:
پرورده‌ی مصاف
بی‌زار از غلاف!
مرحوم دکتر سیدحسن حسینی